Tag - รูปคู่คนแก่

อยู่อย่างไรให้ลูกหลานรัก

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้สูงอายุก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวและพร้อมที่จะรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ และการปรับตัวนี้ก็จะส่งผลทำให้ลูกหลานรัก เคารพ นับถือ เป็นคนสูงวัยที่มีคุณค่าสำหรับลูกหลาน ก่อนอื่นไปดูการเปลี่ยนแปลงก่อนเลยค่ะว่า เมื่อย่างเข้าสู่ผู้สูงอายุแล้วมีจะการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ทางด้านร่างกายก็จะเริ่มอ่อนแอลงและเชื่องช้า ร่างกายเสื่อมโทรม บางรายมือเท้าสั่นการทรงตัวไม่ดี เจ็บป่วยได้ง่าย ทางด้านสมอง จะมีอาการหลงลืมง่าย แต่การใช้เหตุผลและความสุขุมรอบคอบยังคงที่ ทางด้านอารมณ์ มักเกิดอาการเอาแต่ใจตัวเอง โกรธง่าย ชอบบ่น แต่บางรายใจดี ก็ขึ้นอยู่กับสภาพครอบครัวและการเงินในครอบครัวด้วย ทางสังคม มีศาสนาเป็นที่พึ่ง บางรายอาจต้องหาเลี้ยงหลาน ก็จะเป็นที่พึ่งและเพื่อนเล่นกับหลานๆ ทำให้มีความสุขอีกแบบ เมื่อทราบการเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นแล้ว เรามาเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อจะทำให้อยู่ต่อไปอย่างมีคุณค่าและลูกหลานรักกันค่ะ ทำใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เช่น การเดินช้าลง เหนื่อยง่าย ผิวหนังเหี่ยวย่น สายตาฝ้าฟาง ฝึกช่วยเหลือตัวเองเท่าที่ทำได้ จะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานมากเกินไป และสามารอยู่ได้ในช่วงที่ลูกหลานต้องออกไปทำงาน ลูกหลานจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมาก ให้คำแนะนำเมื่อลูกหลานมาขอคำปรึกษา ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากมาก ลูกหลานก็จะมีเรื่องมาขอคำปรึกษา เราก็ควรจะให้คำแนะนำ หรือตักเตือนเมื่อลูกหลานทำตัวออกนอกลู่นอกทาง เป็นการแสดงความห่วงใยที่มีต่อทุกคนในครอบครัว ก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลาน ดำเนินชีวิตอยู่ในสายกลาง ไม่ไปกำหนดชีวิตลูกหลานให้มากนัก เขาโตแล้ว ให้เขาเลือกทางเดินชีวิตเขาเอง เราเพียงให้คำแนะนำ และตักเตือนเขาบ้างก็พอ ก็จะทำให้ลูกหลานรักและให้ความเคารพนับถือ หมั่นดูแลเอาใจใส่สุขภาพอนามัยตัวเอง เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักผลไม้ เพื่อจะทำให้ขับถ่ายง่าย ลดการทานเนื้อแดง และไขมัน ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ให้เหมาะสมกับวัยและไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเช็คความพร้อมของร่างกาย หากมีปัญหาสุขภาพจะได้รักษาทัน พักผ่อนหย่อนใจ ทำจิตใจให้สงบด้วยการ ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ เข้าวัดฟังธรรม เพื่อจะทำให้สภาพจิตใจดี จิตใจผ่องใส อารมณ์ดี ส่งผลให้เกิดบรรยากาศดีดีภายในบ้าน ทำให้ลูกหลานมีความสุขไปด้วย ออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามแก่ชรา บางอย่างเราก็อยากซื้อนั่นซื้อนี่จะขอลูกหลานทุกบาท ก็จะรู้สึกยังไงอยู่ ถ้ารุ้จักเก็บออมไว้ ก็จะทำให้มีเงินไว้ใช้จ่ายซื้อสิ่งของที่เราชอบ โดยไม่ต้องเป็นภาระให้ลูกหลานมากเกินไป  หรือบางทีเงินออมนี้อาจได้เอาออกมาช่วยลูกหลานยามจำเป็นได้   จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมากขึ้น ทั้งการจัดสวัสดิการต่างๆ และมีวันสำคัญอย่างวันผู้สูงอายุที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศต้องจัดงานนี้ ดังนั้น เราจึงควรทำตัวให้สมกับที่ทุกคนให้ความสำคัญและให้เกียรติยกย่อง ด้วยการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตตัวเองให้แข็งแรง เป็นที่ปรึกษาให้ลูกหลานยามเมื่อลูกหลานมีปัญหา ก็จะทำให้วัยสูงอายุอย่างเราสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขและเป็นที่รักของลูกหลานไปอีกนานๆ     Share

Read more...